عناوین برگزیده
کد مطلب : 38325 تاریخ مطلب : 1398/02/14

تمديد مهلت ثبت‌نام طرح ترافيک آژانس‌ها و باري‌ها

آغاز ثبت‌نام از ساکنان محدوده زوج و فرد

عمار سعيديانفر با بيان اين خبر گفت: براي آژانس ها، وانت بارها و … نامه تعداد سهميه هاي تخصيص يافته ارسال شده است، اما از آن جايي که پروسه ثبت نام زمان بر است مهلت ثبت نام را که تا پايان روز 15 ارديبهشت بود تا 25 ارديبهشت ماه تمديد کرديم و ثبت نام تنها تا اين تاريخ انجام ميشود.

سعيدفر با بيان اين که ثبت نام آژانس ها، وانت بارها و … دير انجام شد، اما با تأييد اتحاديه هاي مربوطهطرح ترافيکبه آنها اختصاص داده ميشود، توضيح داد:ثبت نام خبرنگاران تا جمعه 13 ارديبهشت ادامه داشت، اما از آن جايي که يک کميته مي بايست مدارک آنها را بررسي کند به نظر ميرسد که آنها ديرتر از آژانس ها، سهميه خود را دريافت خواهند کرد.

او در مورد شهروندان عادي نيزگفت: شهرونداني که به صورت شخصي وارد سامانه ميشوند نيز اگر سال گذشته ثبت نام کرده باشند، نياز مجدد به ثبت نام ندارند، ولي تعرفه سال 98 از آنها اخذخواهد شد.

سعيديانفر در مورد ساکنان محدوده طرح ترافيک، با اشاره به اين که اگر ساکنان داخل محدوده طرح ترافيک مالک باشند نيازي به مراجعه بعدي به دفاتر خدمات الکترونيک ندارند، گفت: اما اگر ساکنان، مستأجر باشند، ميبايست مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونيک ببرند تا از تخفيف 50 درصدي بهره مند شوند، همچنين خروج قبل از ساعت 8:30 و ورود بعد از ساعت 17 براي اين افراد رايگان خواهد بود.

مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرحهاي ترافيک در مورد ساکنان محدوده زوج و فرد نيز، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ثبت نام از ساکنان محدوده زوج و فرد آغاز شده است و آنها بايد مدارک مالکيتي خود را به ثبت دفاتر خدمات الکترونيک برسانند تا بتوانند از تخفيف 50 درصدي ساکنان محدوده زوج و فرد استفاده کنند، اما نکته قابل توجه اين است که اين تخفيف همزمان با اجراي طرح "حذف محدوده زوج و فرد" اعمال خواهد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور