عناوین برگزیده
کد مطلب : 38285 تاریخ مطلب : 1398/02/07

اطلاعيه سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران درباره جزئيات طرح ترافيک 98

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، طي اطلاعيه‌اي جزئيات طرح ترافيک 98 و حذف طرح زوج و فرد را اعلام کرد.

به اطلاع همه شهروندان محترم ميرساند طرح ترافيک همانند سال گذشته در محدوده مرکزي شهر تهران اجرا ميشود. همچنين از ابتداي تيرماه 98 طرح زوج يا فرد حذف خواهد شد و بهجاي آن، طرح کنترل آلودگي هوا در محدوده دوم (زوج يا فرد سابق) اجرا ميشود.

ازاينرو، ضروري است تمام دارندگان خودروهاي شخصيِ ساکن تهران و همچنين ساکنان ديگر شهرها که با خودروي شخصي قصد سفر به تهران را دارند، قبل از ورود به محدودههاي ترافيکي اول و دوم در سامانه تهران من» به نشاني My.tehran.ir ثبتنام کرده باشند و حساب آنها به ميزان کافي، موجودي (شارژ) داشته باشد.

در سال 98 با هدف تشويق بيشتر شهروندان به قانونمداري و کاهش موارد اعمال جريمه، با هماهنگي پليس راهور ناجا، مهلت يکماههاي براي پرداخت عوارض طرح ترافيک و جلوگيري از جريمه در نظر گرفتهشده است.

بر اين اساس، شهرونداني که با خودروي شخصي وارد محدوده طرح ترافيک شدهاند اما در حساب خود موجودي کافي نداشتهاند، يک ماه مهلت دارند که بدهي خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال جريمه قرار نگيرند.

دارندگان خودروها براي دريافت هشدارِ مهلتِ يکماهه از طريق پيامک و استفاده از اين مهلت بايد در سامانه ثبتنام کرده باشند. ثبتنام در سامانه تهران من» و دريافت پيامک هشدار، رايگان است و هزينهاي براي شهروندان ندارد.

بر اساس مصوبات قانوني، از اول تيرماه که اجراي طرح زوج يا فرد در تهران پايان مييابد و طرح محدوده کنترل آلودگي هوا جايگزين آن ميشود، در هر فصل خودروهاي پلاک تهران 20 روز (و خودروهاي پلاک غير تهران 15 روز) مجاز به تردد رايگان در محدوده دوم (زوج يا فرد سابق) هستند. زوج يا فرد بودن پلاک خودروها نيز در تعيين روزهاي مجاز اثري ندارد و ملاک، صرفاً تعداد روزهاي ورود است.

عوارض تردد در اين محدوده در روزهاي فراتر از تعداد مجاز، نصف عوارض طرح ترافيک تعيينشده است. طبعاً شمارش تعداد روزهاي مجاز براي تردد رايگان در محدوده دوم (زوج يا فرد سابق) مشروط به آن است که ثبتنام در سامانه انجامشده باشد و ازاينرو ضروري است همه دارندگان خودرو يکبار در سامانه ثبتنام کرده و مشخصات خودروي خود را وارد کرده باشند.

در سال جاري، خودروهاي کمتر آلاينده که معاينه فني برتر دريافت کرده باشند، بيش از سال گذشته از تخفيفِ هزينههاي طرح ترافيک برخوردار ميشوند و ميزان تخفيف براي اين دسته از خودروها از 20 درصد به 25 درصد افزايش پيداکرده است. خودروهاي با عمر کمتر از چهار سال که الزامي به اخذ معاينه فني عادي ندارند نيز براي برخورداري از تخفيف معاينه فني برتر ميتوانند به مراکز صدور معاينه فني مراجعه کنند.

همچنين براي اولين بار در سال 98 ساکنان محدودههاي ترافيکي که در ساليان اخير محدوديتهاي تردد با خودرو براي آنها مشکلاتي را ايجاد کرده بود، از امتياز جديد و ويژهاي برخوردار شدهاند که هزينه طرح ترافيک براي آنها 50 درصد کمتر از ديگران است. امتيازي که سال قبل براي ساکنان محدوده در نظر گرفتهشده بود (يکبار خروج رايگان قبل از ساعت 8:30 و يکبار ورود بعد از ساعت 17) نيز همچنان برقرار است.

ساکنان محدوده طرح ترافيک که سال گذشته براي برخورداري از امتياز مذکور در سامانه تهران من» ثبتنام کرده و مدارک خود را در دفاتر خدمات الکترونيک شهر به تأييد رسانده بودند (اگر در بخش سکونت آنها تاريخ پايان سکونت درج نشده باشد) نياز به ثبتنام مجدد بهعنوان ساکن محدوده طرح ترافيک ندارند. کساني که قصد دارند از امتيازات سکونت در محدوده بهرهمند شوند، کافي است پس از ثبت مشخصات محل سکونت خود به همراه مدارک (شامل سند يا اجارهنامه قانوني و فيش پرداخت عوارض نوسازي و پسماند) به دفاتر خدمات الکترونيک شهر مراجعه کنند.

ساکنان محدوده کنترل آلودگي هوا (زوج يا فرد سابق) نيز صرفاً براي عوارض مربوط به همان محدوده (روزهاي مازاد بر تعداد مجاز) از امتياز و تخفيف مذکور برخوردارند. اين دسته از شهروندان، از هفته آينده ميتوانند پس از ثبت مشخصات در سامانه تهران من» به دفاتر خدمات الکترونيک شهر مراجعه و مدارک مذکور را ارائه کنند تا سکونت آنها در سامانه مورد تأييد قرار گيرد.

شهروندان مطلع باشند غير از تأييد مدارک سکونتي که نيازمند مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک شهر است، کليه اقدامات مربوط به طرح ترافيک عموم شهروندان بهصورت غيرحضوري و در سامانه اينترنتي تهران من» به نشاني My.tehran.ir انجام ميگيرد و هيچيک از مراحل ثبتنام، شارژ حساب و حتي حل مشکلات احتمالي نياز به مراجعه حضوري نيست. شماره تلفن 137 داخلي 5 نيز بهصورت شبانهروزي پاسخگوي سؤالات شهروندان محترم است و بهعلاوه هرگونه اعتراض، نياز به بررسي مجدد يا درخواست نيز داخل سايت در بخش پشتيباني» قابل اعلام و پيگيري است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور