عناوین برگزیده
کد مطلب : 43128 تاریخ مطلب : 1398/08/13

دستور ترخيص 1048 خودروي دپو شده صادر شد

بعد از رايزني‌هاي انجام شده براي ترخيص خودروهاي دپو شده، سرانجام وزير صنعت، معدن و تجارت دستور ترخيص 1048 خودروي پروانه شده مانده در گمرک را صادر کرد.

بعد از پايان مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده، حدود 1048 دستگاه با وجود دريافت پروانه گمرکي، به دليل پايان مهلت تعيين شده، مجوز ترخيص را دريافت نکردند.

در چند ماه گذشته رايزنيهايي از سوي گمرک ايران با دستگاههاي مربوطه انجام و پيشنهاداتي در رابطه با ترخيص ارائه شده بود که اطلاعات دريافتي ايسنا حاکي از اين است که با بررسيهاي انجام شده و موافقت دستگاههاي ذيربط، وزير صمت نيز دستور ترخيص خودروهاي پروانه شده را صادر کرده است.

اين در حالي است که حدود 13 هزار خودروي وارداتي از دو سال پيش وارد شده بودند که به دلايلي از جمله محدوديتهاي ثبت سفارش و ارزي مجوز ترخيص نداشتند تا اينکه از نيمه دوم سال گذشته هيات دولت طي مصوبهاي مهلت چهار ماههاي را براي ترخيص خودروها صادر کرد که اين فرصت در ارديبهشت ماه بار ديگر دو ماه تمديد شد در نيمه تيرماه و پايان مهلت تعيين شده در نهايت حدود 7000 دستگاه ترخيص و 1048 دستگاه ديگر با وجود دريافت پروانه گمرکي به دليل پايان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند.

در اين مدت بحثهاي زيادي در اين رابطه مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که فعلا زمان را تمديد نميکند و اين در حالي بود که ارونقي - معاون فني و امور گمرکي ايران- تاکيد کرده بود که از نظر گمرک مشکلي در ترخيص اين خودروها وجود ندارد.

اما آنچه فعلا اتفاق افتاده، وزير صمت براي ترخيص اين 1048 دستگاه موافقت و به گمرک ايران ابلاغ کرده است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور