عناوین برگزیده
کد مطلب : 28867 تاریخ مطلب : 1397/05/21

پيشنهاد حذف ماليات بر ارزش افزوده واحد‌هاي توليدي براي دوره 6ماهه

بسته حمايتي توليد هفته آينده به مجلس مي‌رود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پيشنهاد ما حذف درآمد 70هزار ميلياردي دولت نيست بلکه پيشنهاد ما اين است که در يک بازه زماني 6 تا 7 ماهه دريافت ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي صفر شود. به گزارش ميزان، محمد شريعتمداري در افتتاحيه نمايشگاه توانمندي صنايع کوچک با بيان اينکه صنايع کوچک و متوسط ستون فقرات صنايع هستند، اظهار کرد: نقشي که اين صنايع در ابداعات دارند بي بديل هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه 45 درصد اشتغال کشور در اختيار صنايع کوچک است، افزود: اين صنايع بالغ بر 11.5 درصد از کل صادرات غيرنفتي و 10 درصد از صادرات صنعتي را در اختيار دارند. وي با بيان اينکه در اين برهه زماني ماليات واحدهاي توليدي تعديل شود، گفت: به هيچ عنوان پيشنهاد ما حذف درآمد 70 هزار ميلياردي دولت نيست بلکه در يک بازه زماني 6 تا 7 ماهه دريافت ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي صفر شود. شريعتمداري تاکيد کرد: بايد در بهره ور کردن صنايع کوچک و متوسط کار را به نحو بهتري پيش برد و نقاط ضعف را از بين برد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صنايع کوچک و متوسط بايد در بازارهاي همسايه و دوردست حضور پيدا کنند، توليد براي صادرات از شعارهاي پيش روي ما است. شريعتمداري گفت: دفتري را در واحدهاي استاني براي رسيدگي به مشکلات واحدهاي صنعتي ايجاد کرده ايم تا مشکلات ريالي و ارزي را حل کنيم. وي افزود: واحدهاي توليدي بايد در بازار ثانويه تامين اعتبار شوند در حالي که تا يک هفته قبل ارز مبادله اي مي گرفتند. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اينکه بايد از اين صنايع براي تامين مواد اوليه با ارز کنوني حمايت شود، اظهار کرد: بسته حمايت از واحدهاي توليدي يکشنبه هفته آينده به هيات دولت مي رود و بايد اين منابع را به فوريت تخصيص دهيم تا همه واحدهاي توليدي از يارانه سود تسهيلات بهره مند شوند. شريعتمداري گفت: صندوق حمايت از صنايع براي حمايت از توليد و صنايع مي تواند ضمانت نامه دهد اما، سرمايه اين صندوق محدود است

نیمتا روزنامه های صبح کشور