عناوین برگزیده
کد مطلب : 63873 تاریخ مطلب : 1399/03/17

طرح ترافيک

آغاز طرح ترافيک از 17 خرداد

با شيوعويروس کرونادر کشور و نگرانيهايي که بابت افزايش سرعت انتقال اين ويروس به دليل عدم رعايت فاصله گذاري فيزيکي وجود داشت، تصميم بر آن شد تا طرح ترافيک و طرح کاهش آلودگي هوا در پايتخت اجرا نشود تا از تراکم جمعيت در شبکه حمل و نقل عمومي جلوگيري شود.

اين روند از آغاز سال 99 تا روز گذشته ادامه داشت و در اين بين گرچه چند باري صحبت از اجراي دوباره طرح ترافيک در معابر تهران شده بود اما هر بار با ورود مستقيم ستاد ملي مقابله با کرونا اين تصميم به تعويق افتادو اجرا نشد؛تا اين که با هماهنگيهاي انجام شده، تصميم بر آن شد تا طرح ترافيک و کاهش آلودگي هوا از صبح روز شنبه17 خرداد ماه با يکسري تغيير در ساعت اجرا،عملياتي شود.

سردار محمدرضا مهماندار، رييس پليس راهور تهران بزرگ در اين باره گفت: با هماهنگيهاي انجام شده ميان شوراي ترافيک شهر تهران و ستاد ملي مقابله با کرونا تصميم بر آن شد تا دو طرح ترافيکي که اجراي آن در پايتخت متوقف شده بود، دوباره از امروزشنبه 17 خرداد ماه اجرايي شود.

وي درباره شيوه اجراي طرح و تغييرات رخداده در آن نيز گفت: فعلا و به طور موقت بنا شد تا هر دو طرح ترافيکي به جاي ساعت 6:30 از ساعت 8:30 صبح آغاز شود و در ساعت 16 نيز به پايان برسد. به اين ترتيب افراد ميتوانند همچنان براي رعايت فاصله گذاري فيزيکي با خودروي شخصي وارد اين محدوده شوند. همچنين براي رعايت حال کارمندان و افرادي که ساعت کارشان زودتر به پايان ميرسد، امکان خروج از طرح ترافيک براي افرادي که قبلا وارد اين محدوده شدهاند، از ساعت 14 و براي يک بار ممکن است.

رييس پليس راهور تهران بزرگ با بيان اين که تغييري در محدوده اجراي طرح ترافيک و کاهش آلودگي هوا (زوج و فرد سابق) اعمال نشده است، گفت: طبيعي است که ورود خودروهاي غيرمجاز در ساعت اجراي طرح مشمول جريمه خواهد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور