عناوین برگزیده
کد مطلب : 36834 تاریخ مطلب : 1397/10/17

ترخيص 13 هزار خودرو از گمرک از هفته آينده

هفته آينده با پيگيريهاي انجام شده در گمرک و وزارت صنعت و تصويب پيشنهاد جامع ارائه شده به شوراي عالي هماهنگي سه قوه، فرايند ترخيص بيش از 13 هزار خودروي دپو شده در گمرکات آغاز خواهد شد.

بعد از تغيير سياستهاي ارزي از خرداد ماه سال جاري بر اساس مصوبه دولت واردات بيش از 1330 قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده است. اين در حالي است که حدود 120 ميليون دلار ارز دولتي در 3ماهه نخست سال براي واردات خودرو تخصيص داده شده اما بعد از ممنوعيت واردات، عملا قسمت مهمي از خودروهاي وارد شده به گمرک امکان ترخيص پيدا نکرد. همچنين در موضوع ثبت سفارشهاي فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ايران انجام شده بود حدود 6500 خودرو با ثبت سفارشهاي جعلي وارد کشور شدند که از اين تعداد حدود 1900 دستگاه ترخيص و نزديک به 1400 دستگاه نيز در محوطه هاي گمرکي توقيف شد. بر اساس آمارهاي گمرک حدود 13هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده و با توجه تداوم ممنوعيت ثبت سفارش خودرو وضعيت بازار خودروهاي خارجي نيز با آشفتگي جدي رو به رو شده است.

بر همين اساس دو هفته قبل مکاتبهاي از سوي رئيس کل گمرک با وزير اقتصاد در خصوص تعيين تکليف خودروهاي در گمرک مانده انجام شده است. گفتني است، در حال حاضر امکان ترخيص خودروهاي موجود در بنادر کشور و اماکن گمرکي (که عموما مناطق آزاد ويژه اقتصادي هستند) به دليل اجراي مقررات جديد و نيز پايان يافتن مهلتهاي مصوب براي ترخيص خودروه وجود ندارد. براساس بررسيهاي اوليه در حال حاضر در بنادر کشور در حدود 14 هزار دستگاه خودرو سواري موجود است.

تکليف قانوني وصول حقوق ورودي واردات خودرو/14هزار خودرو ترخيص شد

در قانون بودجه 97 براي حقوق ورودي خودرو ذيل رديف 110402 جدول شماره 3 درآمدها، مبلغ 4200 ميليارد تومان پيشبيني شده است که در هشت ماهه سال جاري 1200 ميليارد تومان حقوق ورودي از محل واردات 14000 دستگاه خودرو دريافت شده است. گفتني است، متوسط مأخذ حقوق ورودي خودرو در سال 96؛ 42 درصد و در سال 97؛ 75 درصد است. بنابراين وصول درآمد ناشي از واردات خودروهاي موجود و نيز احتساب سود بازرگاني مضاعف به تحقيق بخش عمدهاي از درآمد پيشبيني شده کمک خواهد کرد.

تعيين تکليف ارز تخصيصي به خودروهاي وارداتي

چندي قبل وزارت صمت گزارشي را به مقامات کشور ارائه کرد که بر اساس آن قريب به 122 ميليون دلار نيز در سال جاري از محل ارز دولتي منابعي توسط بانکها به واردات خودرو اختصاص يافته است که با فراهم شدن امکان ترخيص خودروهاي موجود وضعيت نهايي منابع ارزي تخصيص نيز مشخص خواهد شد.

تشکيل کارگروه ويژه براي حل و فصل معضل خودروهاي دپو شده/پيشنهاد جامع ارائه شد

با در نظر داشتن رويکرد حل و فصل موضوع براي رفع مشکل فعلي و آتي خودروهاي در گمرک مانده، گروهي متشکل از رئيس سازمان توسعه تجارت، رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران، معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با محوريت دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي رياست جمهوري پيشنهاد جامعي را براي طرح در جلسه شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه تهيه کردند.

گفتني است، تصويب اين پيشنهاد تضمين کننده وصول درآمد دولت، تعيين تکليف ارز اختصاص يافته، جلوگيري از پديد آمدن مشکلات قضايي جديد و رفع تعهدات واردکنندگان در قبال مصرف کنندگان بوده و مانع از استمرار خسارت ناشي از توقف خودروها خواهد شد.

به نظر ميرسد با صدور مجوز درخواست شده در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از هفته آينده فرايند ترخيص و رفع مشکل 13 هزار خودرودپو شده در گمرکات کشور آغاز شود. گراني خودرو در ماههاي اخير يکي از مشکلات مهم بازار خودرو در کشور بوده که ازاد سازي واردات 13 هزار دستگاه خودرو دپو شده در گمرکات ميتواند زمينه ساز کاهش قيمت و همچنين وصول درآمد حداقل 1500 ميليارد توماني براي گمرک باشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور